Medische fitness

Medische fitness

Conditietraining is voor iedereen. Het onderhoudt of verbetert uw conditie op een verantwoorde manier. U traint onder begeleiding op gespecialiseerde cardio fitness-apparatuur, die uw hartslag registreert en bewaakt. Voorafgaand aan de conditietraining nemen we een conditietest bij u af.

Neem contact op